Nu Vuordineicā pyrmais klauseituoju īsaceitais vuords – “koldre” aba “koldurs”. Par tū runoj Arņs Slobožanins i Valentins Lukaševičs.