„Nasabeist, dūd rūku!” /Naaizmierstule/

Aglyunā veiskmeigai jau sastū godu piec kuortys nūtics jauna radeišonys konkurss veļteits Naaizmierstulei. Prīca, ka dalinīku vydā ir ari latgaliski dorbi.

Ite pīduovojam kūpeigū informaceji par konkursa gaitu i apbolvuošonys pasuokumu (ūtrajā latvīšu volūdys paveidā), bet pats vierteiguokais ir pīlykums, kurā apkūpuoti ituo goda visi latgaliski saraksteitī dorbi – drukys kvalitate varātu byut lobuoka, bet interesenti nūteikti var sovūs datorūs puorsavērt itūs dorbus i dūt sovu viertejumu.

Aglonā noslēdzies Naaizmērstulei veltītais Latgales novada lauku skolu 6. jaunrades darbu konkurss

Nu jau 6. gadu pavasaris Aglonā iesācies radošā un pozitīvā gaisotnē, jo šī gada 17. martā Aglonas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Monika Pušņakova pulcēja kopā „savējos”, tas ir, Latgales skolotājai, literātei, sabiedriskajai darbiniecei Naaizmērstulei (1890 – 1965) veltītā jaunrades konkursa dalībniekus, viņu skolotājus un pasākuma atbalstītājus.

Šī gada konkursa tēmā (kā uzsvēra pasākuma vadītāja Aglonas vidusskolas direktore Lidija Šatilova – „draudzīgajā nosaukumā”) – Naaizmierstules vārdos „Nasabeist, dūd rūku!” – ieskanas daudzbalsīga altruisma stīga.

Nebaidīties dot roku pasaules brīnumiem, mīļcilvēkiem, bēdās nokļuvušajiem, mīlestībai, draudzībai, savstarpējai sapratnei, pašam sev – tādu ideju varavīksne šogad izskanēja 167 talantīgu personību radošajos meklējumos un 37 jauno mākslinieku zīmējumos.

Jauno rakstītāju stiprie vārdi balstās uzdrošināšanās priekā palīdzēt otram, arī mēģinājumos izprast pasaules būtību, kārtību un kustības garu. Tam apliecinājums izskan Priekuļu pamatskolas 7. klases skolnieces Laines Gilučes darbā „Vai maz zini”: „Katram ir iespēja papildināt savu labo darbu sarakstu. Nebīsties! Esi drošs…sniedz savu silto plaukstu…Elpo, dzīvo, dari!”

Šis konkurss ir arī svētīgs, jo Latgalē – Upītē, Šķeltovā, Sventē, Stacijā, Špoģos, Skaistā, Rožupē, Rikavā, Riebiņos, Rēznā, Priežmalā, Līvānos, Preiļos, Rēzeknē, Viļānos, Maltā, Zilupē, Galēnos, Izvaltā, Mežvidos, Kārsavā, Jersikā, Dravniekos, Dagdā, Balvos, Priekuļos un Aglonā – dzīvo daudz radošu jauniešu un skolotāju, kuru aktīvās darbošanās pulsējums liek skanēt sava ciemata un pilsētas vārdam, tādējādi apliecinot, ka Latvijas talantu grāmatā ierakstāmi jauni vārdi, un viņiem visiem gribas teikt:

„Nasabeist radeit, pīdzeivuot, puordūmuot,

Nasabeist atkluot, meklēt i just!”

Īpaši liels prieks arī par tiem 15 radošajiem skolēniem, kuri, Jureiša (Jura Viļuma) vārdiem runājot, „nasabeist dūt rūku latgaliskajam”, tas ir, rakstīt latgaliski!

Un tā žūrijas vērtējumā 5. -7. klašu grupā 1. vieta netika piešķirta, 2. vieta – Dagnijai Kokorevičai (Mežvidu pamatsk. 6. kl.), 3. vietas – Agitai Sprindžai (Galēnu pamatsk. 5. kl. ) un Džesikai Paeglei (Jēkabpils 3. vsk. 7. kl. ). Atzinības saņēma – Una Ušacka (Aglonas internātvsk. 5. kl. ), Kristīne Karpova un Nora Kirsanova (abas Aglonas vsk. 5. kl. ), Amanda Anusāne un Karīna Cvetkova (abas Dravnieku pamatsk. 5. kl. ), Katrīna Barševska (Izvaltas pamatsk. 7. kl. ), Madara Čivča (Jersikas pamatsk. 5. kl. ), Kristiāna Lukašova (Kārsavas vsk. 6. kl. ), Linda Martinsone (Kārsavas vsk. 7. kl. ), Kitija Teilāne un Līga Vaivode – Šulte (abas Priekuļu pamatsk. 7. kl. ), Diāna Kazakeviča (Priežmalas pamatsk. 6. kl. ), Dace Ormane (Riebiņu vsk. 7. kl. ), Renate Jakubsevičute (Sventes vsk. 7. kl. ), Aigars Solims (Šķeltovas pamatsk. 7. kl. ).

Zīmējumu konkursā šajā grupā tika piešķirtas trīs 3. vietas: Karīnai Makrjakovai (Aglonas vsk. 5. kl. ), Katei Tumovai (Aglonas vsk. 6. kl. ) un Laurim Ūzulnīkam (Riebiņu vsk. 5. kl. ).

8. – 9. klašu grupā 1. vieta tika piešķirta Lindai Trulei (Izvaltas pamatsk. 8. kl. ), 2. vieta – Ērikai Gribonikai (Priekuļu pamatsk. 8. kl. ), 3. vieta – Dainai Šarkovskai (Kārsavas vsk. 9. kl. ). Atzinības saņēma: Katrīna Reča un Kristiāna Kurcenbauma (abas Aglonas vsk. 9. kl. ), Karīna Bluka (Dagdas vsk. 8. kl. ), Jolanta Brice un Mikus Grigals (abi Dravnieku pamatsk. 8. kl. ), Tekla Marija Labinska (Jersikas pamatsk. 8. kl. ), Elvita Barkovska (Jersikas pamatsk. 9. kl. ), Kristīne Bleive un Ina Streļča (abas Kārsavas vsk. 9. kl. ), Laura Pauliņa (Maltas 1. vsk. 9. kl. ), Aija Muktupāvela (Priekuļu pamatsk. 8. kl.), Zoja Plešanova (Priežmalas pamatsk. 8. kl. ), Lāsma Krole un Baiba Katkovska (abas Rēznas pamatsk. 9. kl. ), Daiga Golubeva (Riebiņu vsk. 8. kl. ), Dita Kūkusiliņa (Rožupes pamatsk. 9. kl. ), Laura Kosoņa (Špoģu vsk. 8. kl.), Linda Logina (Upītes pamatsk. 9. kl. ).

Zīmējumu konkursā 1. vieta tika piešķirta Intai Valainei (Aglonas vsk. 9. kl. ), 2. vieta Dacei Valainei (Aglonas vsk. 9. kl. ), 3. vieta Mārtiņam Grundānam (Skaistas pamatsk. 8. kl. ). Atzinības saņēma: Laura Valaine (Aglonas vsk. 9. kl. ) un Daiga Golubeva (Riebiņu vsk. 8. kl. ).

10. – 12. klašu grupā 1. vieta tika piešķirta Kristīnei Grebežai (Špoģu vsk. 12. kl. ), 2. vietas – Marutai Celevičai (Aglonas internātvsk. 10. kl. ) un Žanetai Nikiforovai (Aglonas internātvsk 11. kl. ), 3. vietas – Diānai Pēterānei (Aglonas internātvsk. 10. kl.) un Tatjanai Tolopilo (Maltas 1. vsk. 12. kl. ). Atzinības saņēma: Kristīne Jokste (Aglonas vsk. 10. kl.), Jānis Rajeckis, Liāna Putāne un Agnese Kroiča (visi Aglonas vsk. 11. kl. ), Santa Garkalne (Aglonas vsk. 12. kl. ), Mārīte Ābeļkalne (Balvu Amatniecības vsk. 10. kl. ), Edgars Koliņš (Balvu Amatniecības vsk. 12. kl. ), Liāna Odiņeca (Dagdas vsk. 10. kl. ), Agita Antonāne (Kārsavas vsk. 11. kl. ), Agrita Jezupova (Kārsavas vsk. 12. kl. ), Iveta Bohana (Līvānu nov. Vakara maiņu vsk. 12. kl. ), Artūrs Livmans (Preiļu 2. vsk. 10. kl. ), Marta Gedroic – Juraga (Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāz. 11. kl. ).

Zīmējumu konkursā 1. vieta tika piešķirta Anastasijai Bistrovai (Špoģu vsk. 12. kl. ), 2. vieta – Liānai Putānei (Aglonas vsk. 11. kl. ), 3. vietas – Justīnei Zārbergai (Aglonas vsk. 11. kl. ) un Madarai Gromovai (Maltas 1. vsk. 12. kl. ). Savukārt atzinības saņēma Žaneta Nikiforova (Aglonas internātvsk. 11. kl. ) un Agnese Kroiča (Aglonas vsk. 11. kl. ).

Konkursam nebūtu daudzbalsības un arī krāsainības, ja to neatbalstītu mīļi un dāsni cilvēki, kā arī dažādas organizācijas, piešķirot gan savas simpātiju balvas, gan materiālos līdzekļus. Paldies par draudzīgo rokasspiedienu:

 • Aglonas novada domei,
 • uzņēmējam Artūram Gražulim,
 • Maizes muzeja vadītājai un arī žūrijas komisijas loceklei Vijai Ancānei,
 • SEB bankai,
 • Sergejam Ivanovam,
 • Aglonas novada biedrībai „Neaizmirstule”,
 • Salenieku pansionāta vadītājai un viesu mājas „Mežinieki” saimniecei Mārītei Mežiniecei,
 • Rēzeknes Augstskolai (īpaši Angelikai Juško – Štekelei),
 • Daugavpils Universitātei un Latvijas rektoru padomes priekšsēdētājam Arvīdam Barševskim,
 • Aglonas Bazilikai,
 • Māsai Danielai,
 • Aglonas novada centrālajai bibliotēkai,
 • priesterim Aigaram Bernānam,
 • īstenam latgalietim Jurim Viļumam,
 • izdevniecības „ZvaigzneABC” vadītājai Vijai Kilblokai,
 • uzņēmējam Gunāram Svilānam,
 • Aglonas kultūras centra ansamblim un tā vadītājai Guntai Gulbei,
 • Aglonas Bazilikas Kora skolas audzēkņiem un viņu pedagogiem Ivetai Soldānei un Irēnai Ļeonovai
 • Aglonas vidusskolas vokālajam ansamblim un tā vadītājai Lilitai Valainei
 • Aglonas vidusskolas 8. – 11. klašu dejotājiem un viņu vadītājai Dinai Staškevičai,
 • Aglonas vidusskolas skolēniem Liānai Putānei un Jurim Lubānam,
 • Kā arī pasākuma saimniekiem – Aglonas vidusskolas kolektīvam un direktorei Lidijai Šatilovai.

Visiem šī konkursa draugiem un labvēļiem kā cieņas apliecinājums lai izskan Priekuļu pamatskolas 7. klases skolnieka Gata Sauliša viņa radošajā darbā teiktais: „Jo vairuok mes vīns ūtram paleidzēsim, jo lobuoki cylvāki byusim! ”

Žūrijas vārdā paldies visiem konkursa dalībniekiem par emocionālajiem darbiem un uzdrīkstēšanos atklāt savas domas pasaulei, par Naaizmērstules vārda daudzināšanu un kopābūšanas prieku! Nebaidieties arī turpmāk radoši izpausties, ceļojot savu neparasto domu plašumos, jo marts Aglonā ir acu, domu, prāta, emociju un sirds randiņošanas laiks! Esiet aktīvi un pozitīvi!

Uz tikšanos 2012. gadā!

Žūrijas komisijas vārdā –

Aglonas internātvidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Anita Vaivode

Print Friendly, PDF & Email

Komentari

Nūtikšonu kalendars

Mar
31
Pīk
10:00 Akceja “Satiec savu meistaru”
Akceja “Satiec savu meistaru”
Mar 31 @ 10:00 – Apr 2 @ 18:00
Nu 31. marta da 2. apreļa sevkuram interesantam ir vareiba apmeklēt vaira nakai 250 vysaiduoka veida omotu meistarus i īsasaisteit praktiskuos nūdarbeibuos, meistarklasēs i lekcejuos. Akcejis “Satiec savu meistaru” mierkis ir radeit interesi, izpratni i[...]
Apr
2
Svā
12:00 Izruode “Spreideits” @ Latvejis Nacionalais teatris
Izruode “Spreideits” @ Latvejis Nacionalais teatris
Apr 2 @ 12:00 – 13:00
Pyrmū reizi nu teatra skotuvis puosoku luga „Sprīdītis” izskanēs latgaliski! Izruode ir paradzāta kai tim, kurim latgalīšu volūda ir dzymtuo, tai tim, kurim gribīs tū lobuok īpazeit, jo Spreideiša laimis mekliejumi ir labi zynomi i[...]
15:00 Izruode “Spreideits” @ Latvejis Nacionalais teatris
Izruode “Spreideits” @ Latvejis Nacionalais teatris
Apr 2 @ 15:00 – 16:00
Pyrmū reizi nu teatra skotuvis puosoku luga „Sprīdītis” izskanēs latgaliski! Izruode ir paradzāta kai tim, kurim latgalīšu volūda ir dzymtuo, tai tim, kurim gribīs tū lobuok īpazeit, jo Spreideiša laimis mekliejumi ir labi zynomi i[...]